CAD-CAM

Bilgi, makine teknolojisi, AR-GE, emek ve zekayı firmamız bir üretim faktörü olarak benimsemiş, rekabet gücünü çok yönlü olarak artırmıştır.

Modelleme ve Simülasyon

Firmamızda plastik enjeksiyon işlemi için bilgisayar simülasyonu gerçekleştirilir. Üründe zayıf noktaları belirlemek için modelleme ve simülasyon süreçleri üzerinde dikkatli analizler yapılır.